POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polityka prywatności serwisu www.candra.pl

 

 1.  Informacje ogólne
  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Szkoła jogi Candra
  Agnieszka Wandzel-Gwóźdź
  z siedzibą w Jeleniej Górze ul.Bankowa 22a
  NIP 6112364704
  REGON 020247428
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w celu wysyłania informacji o wydarzeniach I warsztatach oraz aktualnościach w Szkole Jogi Candra
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.candra.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ